Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 voorziet een nieuwe vorm van langdurige begeleiding en ondersteuning voor mensen die in een complexe zorgsituatie verkeren. In elke fase van het persoonlijk zorgtraject kan een gebruiker een beroep doen op een professionele zorgverlener.

Vijf Oost-Vlaamse Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van de ziekenfondsen Bond Moyson, Partena Ziekenfonds, Christelijke Mutualiteit, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Liberale Mutualiteit wensen deze begeleidingsvorm aan te bieden en creƫerden hiertoe een gemeenschappelijk kader. Een driejarig project van onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met de Arteveldehogeschool en met de financiƫle steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, resulteerde in een onderbouwde methodiek Zorgbegeleiding.

Op de studiedag van 23 april willen we de eindproducten van het project voorstellen: de methodiek en de ontwikkelde tools, de ervaren effecten bij gebruikers, mantelzorgers en samenwerkende partners en tot slot enkele beleidsaanbevelingen.

Alle informatie over de studiedag vind je hier